Opvang aan huis

Wanneer u kiest voor kinderopvang aan huis, heeft u te maken met de Regeling ‘Dienstverlening aan huis’. Bij deze vorm van opvang is sprake van een arbeidsrelatie tussen ouders en leidster. De regeling ‘dienstverlening aan huis’ is speciaal in het leven geroepen voor mensen die een dienst afnemen voor maximaal 3 dagen per week.

Het voordeel van deze regeling is namelijk dat u geen loonbelasting of sociale premies hoeft af te dragen wanneer een leidster aan huis maximaal 3 dagen per week opvang aan huis biedt.

Een fulltime leidster aan huis heeft recht op:

  • Minimaal het minimum loon plus 8% vakantietoeslag.
  • Doorbetaalde vakantie-uren; per jaar 4 x het aantal overeengekomen uren per week.
  • Doorbetaling bij ziekte; maximaal 6 weken x 70%, minus 2 wachtdagen.
Gastouder bij het zebrapad