Nieuws

Nieuws en belangrijke informatie wordt door Hollen en Dollen onder andere via de site naar u gebracht. We hebben een nieuwsbrief en we verzorgen thema avonden. Op deze plek vind u onze streams.

Hieronder vind u een blog met een door Hollen en Dollen gemaakte ruime selectie van zeer interessante en heel relevante nieuwsitems. Hollen en Dollen zal ervoor zorgen dat de items in dit blog altijd actueel zijn. Het wordt rechtstreeks van de oorspronkelijke externe bron ontvangen. De geplaatste artikelen worden direct gepubliceerd en niet voorzien van enig commentaar. Hollen en Dollen is daarom ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de items.

Dit Hollen en Dollen blog heeft drie nieuwsstreams.

De eerste, in de linkerkolom, is een specifiek op de branche gerichte stream met informatie van de overheid.

De tweede, in de rechterkolom, is een nieuwsstream met informatie van kinderopvangtotaal, een vakblad voor professionals.

Daaronder vind u vervolgens de derde stream. Ook deze stream is vol met informatie verstrekt door het ministerie van sociale zaken.

Het kan daardoor voorkomen dat in dit blog nieuwsitems uit de drie streams elkaar overlappen.

Naast de nieuwsstreams biedt Hollen en Dollen ook een klein fysiek archief met documenten en publicaties van de overheid en met pedagogische boeken ter ondersteuning van u als opvoeder.

Met deze laatste mogelijkheid kunt u beschikken over een schat van relevante wetenswaardigheden.

Hollen en Dollen zal zorg dragen voor goede informatievoorziening. Dit blog levert daar een bijdrage aan.


  https://www.rijksoverheid.nl/
  • Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018

   Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op SZW-terrein.

  • Continue screening Personenregister kinderopvang van start

   Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder.  

  • Ruim 50.000 kinderen meer naar opvang

   Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011.

  • Experiment meertalige kinderopvang: aanmelden vanaf 1 juli a.s.

   Het Ministerie van SZW heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal 50% van de openingstijd opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. 

  • Meer tijd voor baby-opvang

   Kinderopvangcentra krijgen iets langer de tijd om aan alle nieuwe en strengere eisen te voldoen van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hij wil kinderopvangcentra ’voldoende tijd geven om alle kwaliteitsverhogende maatregelen in te voeren en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau

   Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar nog betere opvang. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met twee wetten van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  • Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

   Vanaf 2017 wordt de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland jaarlijks gemeten. Dit gebeurt onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en de eerste kinderopvangorganisaties zijn al benaderd voor deelname.

  • Ruim 700.000 kinderen naar opvang

   Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 23.000 meer dan in het 3e kwartaal. Het aantal werkende vrouwen ligt nu op het hoogste niveau sinds 2012. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • Betere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

   Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. De Tweede Kamer stemde vandaag in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

  • Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2017

   Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. De uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 vindt u in de bijlage bij dit bericht.  

  • Kinderopvang beter en veiliger

   De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • Asscher wil langer vaderschapsverlof

   Vaders met een pasgeboren baby moeten langer verlof krijgen, vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wil het vaderschapsverlof verder uitbreiden.

  • Kwaliteit kinderopvang omhoog

   Kinderen verdienen een zo goed mogelijke start van hun leven. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat daarom omhoog en er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk.

  • Toeslag kinderopvang omhoog, kwaliteit verder verbeterd

   Meer aandacht per kind bij de opvang van baby's, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot  coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen. De maatregelen zijn overeengekomen met de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen, ouders en vakbonden FNV en CNV.

  https://www.rijksoverheid.nl/