Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid  in de kosten van de kinderopvang. Als u werkt of een opleiding volgt en u daarbij opvang voor uw kind(eren) nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is wel dat ouder en gastouder ingeschreven zijn bij een geregistreerd gastouderbureau zoals Gastouderbureau Hollen & Dollen.
Vanaf 2012 wordt de Kinderopvangtoeslag aangepast. Een aantal belangrijke aanpassingen:

  • De Kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind daadwerkelijk werken. Hierbij wordt gekeken naar de partner met de minste arbeidsuren.
  • Bij dagopvang (0-4 jarigen) bestaat er voortaan recht op Kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 % van het aantal gewerkte uren. Hierdoor worden de reistijd en de pauzes gecompenseerd.
  • Bij buitenschoolse opvang (4-13 jarigen) kan voortaan maximaal 70% van het gewerkte aantal uren declareren als opvanguren.
  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht Kinderopvangtoeslag aan te vragen wordt beperkt.
  • Voortaan is per kind per maand 230 uur aan totale opvang declarabel. Dat was 230 uur per maand per soort kinderopvang.
  • Iedereen krijgt een persoonlijke toeslagenpagina: Mijn toeslagen. Met Mijn toeslagen is het gemakkelijker toeslagen aan te vragen, wijzigen, eigen persoonsgegevens en status informatie te bekijken. Hiermee wordt de dienstverlening meer afgestemd op de behoefte van de burger.
De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Kinder opvangtoeslag bestaat in de meeste gevallen uit een overheidsbijdrage en een werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage is een extra toeslag die niet afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, maar van uw kosten voor de kinderopvang. U en uw toeslagpartner ontvangen allebei een zesde deel van de gemaakte kosten.
Als u alleenstaand bent, wordt dit deel aangevuld tot een derde deel van de kosten. De Belastingdienst keert de werkgeversbijdrage rechtstreeks aan u uit, tegelijk met de overheidsbijdrage. U krijgt deze dus niet van uw werkgever.
De berekening van de hoogte van de toeslag kinderopvang is vrij complex.
Gastouderbureau Hollen & Dollen heeft daarom geen calculator gemaakt.

Een aantal van de rekenregels is:

  • De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag.
  • Voor het tweede, derde enz. kind krijgt u meer toeslag dan voor het eerste kind.
  • Het eerste kind is daarbij altijd het kind dat het meeste uren kinderopvang heeft, dat is dus niet altijd het oudste kind.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl

U krijgt geld van De Belastingdienst