Informele opvang

Informele opvang, ook wel ‘informele gastouderopvang’ genoemd, is opvang zoals we die kenden voor de invoering van de wet op de kinderopvang. Ouders kunnen dan ook terecht bij een niet geregistreerde gastouder. Ouders kunnen bij de keuze voor de vorm van informele opvang geen aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. De uurprijs van deze gastouder is daarentegen veel lager waardoor het voor vraagouders, die vanwege hun hoge inkomsten weinig of geen toeslag krijgen, toch interessant kan zijn. Gastouderbureau Hollen & Dollen heeft in geval van informele opvang slechts een bemiddelende functie. De informele gastouders worden geselecteerd op basis van een intake gesprek waarbij er gelet wordt op pedagogische vaardigheden van de gastouder.

Van de vraagouders wordt er een eenmalig bemiddelingsbedrag gevraagd (zie tarieven). De samenwerking tussen vraagouder en gastouderbureau Hollen & Dollen stopt zodra de opvang start.

Wilt u zich aanmelden voor deze vorm van opvang dan kan dat. Voor gastouders onder de knop aanmelden gastouders en voor de vraagouders onder de knop aanmelden vraagouders.

De informele gastouder opvang