Eisen gastouders

Als gastouder moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Elke gastouder moet een erkend diploma hebben. Dit diploma moet minimaal een agogische richting zijn op MBO niveau 2. (Helpende zorg en welzijn/ Pedagogisch werker/ Onderwijsassistent).
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook voor medebewoners van 18 jaar en ouder.
  • Geregistreerd certificaat cursus Eerste Hulp aan kinderen.
  • Een minimale leeftijd van 18 jaar oud.
  • Als gastouder spreekt u goed Nederlands en kunt u een leuk en zinvol gesprek in het Nederlands voeren.
  • U bent altijd goed telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
  • U kent het pedagogisch beleidsplan van uw gastouderbureau en handelt hiernaar.
  • U kent de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE) en het protocol kindermishandeling en handelt hiernaar.
  • De woning waar de opvang plaats vindt is voldoende groot conform het aantal op te vangen kinderen.

Het aantal kinderen dat u, als gastouder, tegelijk mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd. Uw eigen kinderen tot 10 jaar tellen ook mee zodra zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Zijn ze op die momenten op school of BSO, dan tellen ze niet mee. Wanneer op bepaalde dagen vriendjes van uw kinderen aanwezig zijn, tellen zijĀ  ook mee. U mag als gastouder maximaal 6 kinderen tezelfdertijd onder uw hoede hebben.

Indien u alleen kinderen opvangt in de leeftijd tot 4 jaar, dan is het maximum 5. Hiervan mogen er 2 kinderen van 0 jaar en 2 kinderen van 1 jaar aanwezig zijn. U mag dus niet 5 kinderen opvangen onder de 2 jaar. Hier geldt het maximum van 4 kinderen.

Gastouder in klasje