Algemeen

Gastouder zijn betekent dat u tegen betaling de verzorging en opvoeding van de ouders uit handen neemt, op het moment dat zij beiden werken of studeren.

Het kind wordt aan het begin van de werkdag naar de gastouder gebracht en aan het eind van de werkdag weer door de ouders opgehaald. Als een ouder ‘s nachts moet werken, kan de opvang soms ook tijdens de avond en nacht nodig zijn. De gastouder en de ouders van het kind spreken onderling af op welke tijden het brengen en halen gebeurd.

De opvang vindt plaats in uw eigen woning. Of in de woning van de (vraag)ouders. Het ritme van het kind wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. De gastouder kan ook zelf kinderen hebben, zodat de gastkinderen gewoon meedraaien binnen het gezin. 

Een gastouder vangt tegen betaling kinderen op van werkende of studerende ouders. Gastouderopvang is een door de wet erkende vorm van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar.

Het grote voordeel van gastouderopvang is dat het kleinschalig is en alle gezinsactiviteiten door blijven lopen op de momenten dat u de zorg uit handen geeft. Van slapen en eten tot spelen en boodschappen doen.

De gastouder en het gastkind hebben het reuze naar hun zin !